De tentoonstellingen worden georganiseerd door Margreet Bouman en Ronald Ruseler.

expositieruimte de keuken

MEER INFORMATIE:
www.margreetbouman.nl
www.ronaldruseler.nl

meer over onze collectie:
klik hier

Over Kunstruimte De Keuken en ‘Hier, papier, enter...!’ in het oude Patronaat (november 2000)

Het idee om onze De Keuken een tentoonstelling te organiseren was als een soort samenzwering begonnen, omdat er naar ons gevoel tijdens de Kunstlijn niet genoeg te beleven viel. Incidenteel hebben wij altijd aan de Kunstlijn meegedaan, maar omstreeks 2000 vonden wij dat er meer kon gebeuren om kunst onder de aandacht te brengen. Het doel was deels om de keuzemogelijkheden voor liefhebbers van de Kunstlijn te vergroten, anderzijds was het ook bedoeld om uiting te geven aan onze verontrusting over de posities die werden ingenomen ten aanzien van de kunst zelf. Wij zijn nooit onder de indruk geweest van cynisme, kunstondermijnende politieke doelstellingen of leunstoelcommentaar, vandaar dat wij toen besloten twee exposities te organiseren die de tijdgeest van dat decennium weerspraken.

De één in het oude Patronaat waar de tekeningententoonstelling Hier, papier, enter...! te zien was met werk van bevriende kunstenaars die buiten de stad woonden en de andere bij ons thuis waar Herman Geerdink zou exposeren. De naam Galerie De Keuken was snel gevonden en de locatie was gunstig, want De Keuken bevond zich midden in het Haarlems Museumkwartier.
Geerdink kwam met de, voor ons, toepasselijke serie Brood en Spelen; kleurenlino’s op met linnen bespannen ‘kistjes’ in combinatie met wat hij ’koopjes’ noemde. Voor Herman, toen ernstig ziek, was het een bemoediging aan de Kunstlijn mee te doen. Dat zijn Magnum Opus nog zou komen had niemand op die tentoonstelling kunnen bevroeden. Niet veel later namelijk begon hij aan een serie zwart-wit lino’s die met uiterste precisie en geduld gesneden waren. Tot enkele dagen voor zijn dood heeft hij aan deze reeks gewerkt, zich niet realiserend welke prachtige en belangrijke erfenis hij heeft nagelaten.
kunstlijn haarlem

Beide Kustlijnexposities waren wat ons betrof complementair en bleken succesvol, want ze werden druk bezocht en de reacties waren positief. In 2001 volgden C.A. Wertheim en Daniel Levi met een duotentoonstelling. Er was de groepsexpositie waar uiteenlopende disciplines centraal stonden 5-de Natuurlijkheid (2002); met onder andere de keramiek van Gijs Frieling, de aanzet tot het opmerkelijke parfum l’essance de Mastenbroek van Birthe Leemeier en de bruiloftsvideo Wedding Performance van Cees Krijnen met zijn moeder.
Stefan Kasper maakte in 2007 Visite, Visite met een indrukwekkend monumentaal werk op papier in combinatie met een keuze van tekeningen uit onze kunstcollectie. In 2008 was De Keuken onderdeel van de tentoonstelling Tracing Places met de video Kosmos.
Galerie De Keuken is een gelegenheidsinitiatief gebleven en als de noodzaak zich aandient is zij altijd weer beschikbaar.

Margreet Bouman
Ronald Ruseler

kunstlijn haarlem kunstlijn haarlem

 

 

 

Nieuw & Nieuwst - Ansuya Blom, Domenique Himmelsbach de Vries, Ger Lataster,
Helene Delprat, Henk Visch, Stefan Kasper, Kees Bierman, Koen Ebeling Koning,Qu'Une Seule Ombre - Herman Geerdink, Gijs Assmann, Jonas Ohlsson,
Stefan Kasper, Paul Klemann, Margreet Bouman, Edith Meijering, Pieter Kusters
2022

Family Affairs #7 - Kunstlijn Haarlem
Margreet Bouman, Ronald Ruseler en Hans Bouman
2022

ziel, ruseler, margreet bouman

ZIEL - Ge-Karel van der Sterren, Ronald in 't Hout, Kuno Grommers,
Ru Xiao Fan, Bram van Velde, Otto Egberts
2021

De keuken, Roger Raveel, Jan van der Pol, Margreet Bouman, Roland Sohier, Peter Bes, Haije Gemser, Kees Spermon, Aat Verhoog, Frank Daalder, Pieter Kusters. Kunstruimte, Ruseler

ZILVER: grafiek/ etsen in De Keuken. Met werk van o.a.
Roger Raveel, Jan van der Pol, Margreet Bouman, Ger Lataster, Roland Sohier,
Peter Bes, Haije Gemser, Kees Spermon, Aat Verhoog, Frank Daalder, Pieter Kusters.
2020

De keuken, art collection

Gerard Garouste, Sigurdur Gudmundsson, Marcel Reijerman
2019

art collection

Jeffrey Zijlstra, Harrie Peters, Jan-Peter Muilwijk,
Jakob Kruijff, Marlene Dumas
2018

Hannah van Bart, Stefan Kasper, Rik Meijers,Hans Bouman, Gijs Assmann,  Emo Verkerk, Ronald Ophuis, Philip Akkerman,Paul Klemann, Pieter Kusters, Koen Ebeling Koning,Gijs Frieling, Marlene Dumas, Pam Emmerik, Vincent Uilenbroek

TWEE en 20
o.a, Hannah van Bart, Stefan Kasper, Rik Meijers, Hans Bouman,
Gijs Assmann, Emo Verkerk, Gijs Frieling, Ronald Ophuis,
Philip Akkerman, Paul Klemann, Pieter Kusters, Koen Ebeling Koning,
Marlene Dumas, Pam Emmerik, Vincent Uilenbroek
2017

collectioc


Koos Breukel, Viviane Sassen,Roy Villevoye, Luuk Wilmering,
Bas Princen, Studio Rineke Dijkstra, Jacqueline Bieze
2014

 
 
Ateliers Zijlsingel 2000 de Keuken 2000 de Keuken 2001 Museum De Hallen, 2001
kunstlijn
de Keuken 2003 de Keuken 2007 de Keuken 2008 de Keuken 2013
de-Passages, kunstenaars collectief
de Keuken 2014 de Keuken 2015 de Keuken 2016 de Keuken 2017
haarlemse lente 2014
de Keuken 2018 de Keuken 2019    
kunstlijn haarlem dekeuken, haarlemse lente